Digitale vaardigheden zijn vandaag de dag niet meer weg te denken. In bijna elk beroep wordt vandaag de dag wel een computer gebruikt. Hiervoor heeft de werknemer digitale vaardigheden nodig, die helaas nog vaak ontbreken. Daarnaast worden we vanuit de overheid steeds vaker “verplicht” om digitaal te communiceren. Het beheersen van deze vaardigheden is dan min of meer een vereiste.

Digitale vaardigheden

Bij digitale vaardigheden gaat het om het werken met digitale informatie, met tablets, smartphones, e-readers, desktop- en laptop computers en internet. Omdat steeds meer informatie digitaal wordt aangeboden zijn goede digitale basisvaardigheden een voorwaarde voor informatievaardigheid. Iedereen moet kunnen werken met computers en internet om mee te kunnen doen in de huidige samenleving.

Digitaal tijdperk

Vandaag de dag leven wij in een tijdperk waarin technologie steeds grotere rol speelt en de wereld om ons heen veranderd heeft. Dit zal niet veranderen, het zal alleen maar zo blijven. We gaan van industriële economie naar een kennis economie waarin informatie steeds belangrijker is. Dit heeft een enorme impact op de manier hoe we samenleven, leren en werken.

Werkgelegenheid

Kinderen van nu groeien op in een maatschappij met ongekende mogelijkheden als het om technologie gaat. Het onderwijs sluit echter niet volledig aan op de behoeften die in het bedrijfsleven ontstaan is. Dat geldt helemaal voor de huidige werkenden. Nederland heeft nu al veel te weinig mensen beschikbaar heeft die zijn opgeleid in bètavakken, techniek en computerwetenschappen. Laat deze interessante feiten en cijfers eens op je in werken:

  • In 2020 bestaat in Europa een tekort aan bijna 1 miljoen ICT-professionals.

  • Maandelijks zijn er ruim 1.000 ICT-vacatures beschikbaar bij het UWV.

  • Bij een groot bedrijf gevestigd in Nederland werken ca 1.000 medewerkers op de ICT afdeling. Slechts 20% is geboren en getogen in Nederland.

Programmeren komt overal voor

Bijna elk beroep heeft met digitalisering te maken. Vandaag de dag gaat het vooral over de “verrobotisering” van werkzaamheden. Bij de supermarkt scan je zelf de boodschappen en kan je zonder kassamedewerk(st)er afrekenen. De auto gaat bij de garage aan de computer om te bepalen waar een storing zit. Kortom, het beheersen van digitale vaardigheden zijn meer en meer noodzakelijk om in de maatschappij mee te kunnen doen.

Zijn jouw vaardigheden op niveau?

Wellicht heb je zelf nog niet heel veel met digitale vaardigheden te maken, maar vanuit de overheid, banken en bedrijven moeten we meer en meer met een computer, tablet of smartphone (app) werken. Zijn jouw digitale vaardigheden op niveau?